Kupno chorego zwierzaka.

Kupno chorego zwierzaka.

Fundacja Ogony

Bardzo często pytacie nas co macie zrobić gdy zakupione w sklepie zoologicznym lub na giełdzie zwierze okazuje się chore, dlatego przygotowaliśmy dla was poradnik, który pomoże odzyskać koszty leczenia zwierzęcia oraz „dać nauczkę” nieuczciwemu sprzedawcy.

Jeśli w momencie zakupu zwierzęcia sprzedawca nie poinformował was że zwierze jest chore i wymaga leczenia można domniemywać że celowo wprowadził w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W Polskim ustawodawstwie brakuje przepisów dotyczących zwierząt sprzedawanych w sklepach dlatego stosuje się przepisy dotyczące rzeczy i podlegają one w związku z tym zasadom obrotu takim jak inne rzeczy uregulowane w Kodeksie Cywilnym i Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Czyli jeśli czujemy się oszukani musimy „zareklamować zakup”.

Jak to zrobić ?

Po pierwsze musimy mieć pewność że zwierzę jest chore i było chore zanim do nas trafiło. Aby to stwierdzić najlepiej udać się do weterynarza, który przebada Ogona. Warto też poprosić lekarza o wystawienia zaświadczenia o stanie zdrowia zwierzaka.
Zaświadczenie powinno zawierać:

- Opis zwierzęcia (gatunek, rasa, umaszczenie, wiek, znaki szczególne) - Nazwę kliniki oraz Nazwisko weterynarza który przeprowadzał badanie - Choroby jakie wykryto u zwierzęcia - Stadium choroby (informacja ile mniej więcej już zwierze choruje)

Gdy już jesteśmy pewni co do choroby zwierzęcia musimy udowodnić sprzedawcy że dane zwierze zostało kupione w jego sklepie. Zgodnie z prawem za dowód zakupu rozumie się: paragon, wydruk z karty, lub zeznanie świadka, które potwierdzi zakup.
Jeśli mamy już opinię weterynaryjną i dowód zakupu. Powinniśmy sporządzić wniosek z reklamacją do sklepu. Mam nadzieję że nikt z was nie będzie chciał „wymienić” zwierzę a będzie domagać się pokrycia kosztów leczenia, czyli „doprowadzeniu towaru do stanu zgodnego z umową”. Wniosek powinien zawierać:- Kopię opinii weterynaryjnej - Kopię dowodu zakupu - Wniosek o pokrycie kosztów leczenia, we wniosku trzeba również dodać że zdecydowaliśmy się na zakup danego zwierzęcia i nie wyrażamy zgody na jego wymianę lub zwrot gdyż zdążyliśmy się z nim zżyć.
Szczurki z interwencji we WrocławiuKopię reklamacji warto też złożyć do UOKiKu .
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie naszej reklamacji jeśli w tym terminie nie uzyskamy odpowiedzi nasza reklamacja automatycznie uznaje się że sprzedawca zgodził się z żądaniem konsumenta
Może zdarzyć się sytuacja, że Sprzedawca nie uwzględnił waszego wniosku lub uwzględnił go w sposób was niezadowalający.

Pozostaje wam prawo dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Wyróżniamy następujące tryby:Stałe Polubowne Sądy KonsumenckieJest to dużo prostsza i tańsza forma rozstrzygania spraw niż w sądzie powszechnym. Stałe Konsumenckie Sądy Polubowne działają przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
Więcej o sądach konsumenckich możecie poczytać na : http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
Sprawy w Sądach Konsumenckich odbywają się tylko za zgodą obu stron.


Powszechny sąd cywilny - postępowanie uproszczone

Przy wyborze właściwości sądu należy brać pod uwagę art. 27 - 46 kodeksu postępowania cywilnego. Może być to sąd właściwy dla pozwanego (art. 27 i 30 k.p.c.), sąd właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy (art. 34 k.p.c.), sąd właściwy dla zakładu lub oddziału przedsiębiorcy (art. 33 k.p.c.) Konsument w pozwie musi oszacować kwotę sporną! Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów żądanych obok roszczenia głównego. Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich wartość. Konsument składa pozew do sądu w postaci formularza. Trzeba pamiętać o dobrym uzasadnieniu pozwu, dołączeniu wszystkich istotnych dokumentów, a jeśli jest taka konieczność - również wskazania świadków.

Jeśli macie jakieś problemy natury prawnej dotyczące Ogonów. Z chęcią udzielimy odpowiedzi :)

© Fundacja Ogony
Obsługiwane przez usługę Blogger.