Interwencja

Poradnik Fundacji Ogony dotyczący interwencji.

Interwencja. Czyli co zrobić by poprawić los zwierząt.

Fundacja Ogony

Interwencja. Czyli co zrobić by poprawić los zwierząt.

Będąc na giełdzie zoologicznej lub w sklepie zoologicznym często jesteście świadkami trzymania zwierząt w niewłaściwych warunkach (za ciasnych klatkach, bez pożywienia, wody, w brudzie itp.). Wtedy wielu z was próbuje sprzedawcom zwrócić uwagę jeśli to nie przynosi skutku nie wiecie co zrobić by poprawić los zwierząt. My niestety nie damy rady dotrzeć do każdego sklepu. Dlatego też postanowiliśmy przygotować dla was mini poradnik opisujący w jaki sposób możecie pomóc Ogonom w potrzebie.

Kto może interweniować ?

Zgodnie z prawem jako osoba prywatna nie możecie przeprowadzać interwencji jednak treść art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, nakłada na każdego kto dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu społeczny obowiązek zawiadomienia o tym odpowiednich organów. Dokładnie na ten przepis powinniśmy się powołać „interweniując” w sprawie znęcania się nad zwierzętami.

Kiedy interweniować ?

W Polskim ustawodawstwie brakuje precyzyjnych przepisów określających warunki bytowe zwierząt przeznaczonych na sprzedaż w sklepach zoologicznych i jedyne na co można się powołać to ustawa o ochronie zwierząt. Zgodnie z prawem znęcaniem się nad zwierzętami jest trzymanie zwierząt w sposób niewłaściwy dla danego gatunku, niezapewnienie pokarmu oraz stałego dostępu do wody. Przestępstwem jest też niezapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej. Oraz narażenie zwierząt na stres. W przypadku małych zwierząt niezbędne jest zapewnienie im schronienia w klatce gdyż brak takiego miejsca powoduje u nich stres który może negatywnie wpłynąć na ich zdrowie.Szczurki z interwencji we WrocławiuJak interweniować ?

Najważniejsze to zdobyć dowody niewłaściwej opieki nad zwierzętami. Sklepy są miejscami publicznymi i nawet gdy na drzwiach wejściowych widnieje zakaz fotografowania mamy prawo sfotografować lub nagrać woliery/klatki w których przebywają zwierzęta. Jeśli właściciel lub pracownicy sklepu wam tego zabronią powinniście poprosić o podanie podstawy prawnej (regulamin sklepu który zabrania fotografowania nie jest wystarczającą podstawą prawną by wam tego zabronić). Gdy macie już zdjęcia lub filmy. Powinniście poprosić o rozmowę właściciela lub kierownika danej placówki handlowej i uświadomić go o nieprawidłowościach w danym obiekcie. Jeśli usłyszycie że warunki zostaną poprawione trzeba udać się do sklepu za kilka dni i sprawdzić czy dotrzymano słowa. Jeśli osoba odpowiedzialna za zwierzęta stwierdzi że warunki są dobre i nie przyjmuje waszych zaleceń. Musicie zastanowić się czy istnieje zagrożenie życia lub zdrowia zwierząt, czy są to tylko niewielkie niedociągnięcia. - Gdy sprawa nie jest pilna w pierwszej kolejności powinniśmy skontaktować się z najbliższą jednostką Inspekcji Weterynaryjnej. Ich listę znajdziecie na stronie Głównego Inspektora Weterynarii (http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2094). Skargę na sklep powinno złożyć się w formie pisemnej podając swoje imię i nazwisko (anonimowe skargi nie są rozpatrywane), adres do korespondencji, adres i nazwę sklepu na który składamy skargę. W treści skargi powinniśmy opisać nieprawidłowości w danej placówce. Na rozpatrzenie skargi i przeprowadzenie kontroli PIW ma 30 dni od daty otrzymania wniosku. Po kontroli PIW nie powinniśmy się spodziewać cudów, ale powinna dać właścicielowi sklepu trochę do myślenia. W przypadku braku poprawy należy ponawiać skargi oraz namawiać innych klientów sklepu na „interwencje”.

- Gdy istnieje zagrożenie życia lub zdrowia zwierząt nie opuszczając sklepu powinniśmy wezwać policję powołując się na ustawę o ochronie zwierząt i na ustawę z dnia 06.04.1990 o Policji, a w szczególności na art. 1 ust. 2

„Do podstawowych zadań Policji należą: pkt 3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; pkt 4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców”

Po przyjeździe Policji na miejsce powinniśmy żądać sporządzenia notatki służbowej opisującej warunki bytowe zwierząt (ich ilość, wymiary klatek, informacje o tym czy zwierzęta mają jedzenie i wodę), sporządzenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (każdy policjant na służbie ma obowiązek je przyjąć i sporządzić w miejscu zgłoszenia- nie mają prawa wam odmówić i kazać udać się na komisariat). Gdy policjant próbuje odmówić wykonania tych czynności poproście o odmowę na piśmie lub jeszcze lepiej nagrajcie to na filmiku w telefonie lub za pomocą dyktafonu wbudowanego w telefon. Policja po przyjęciu zgłoszenia powinna powiadomić o zaistniałym fakcje PIW oraz prokuraturę. Policji powinniśmy również przekazać zdjęcia i filmy zrobione podczas interwencji. Gdy wszystkie te metody zawiodą można wszystkie zebrane dokumenty oraz materiały dowodowe przekazać do najbliższej organizacji zajmującej się pomocą zwierzętom.

© Fundacja Ogony
Obsługiwane przez usługę Blogger.